Zysk operacyjny wyniósł 194,93 mln zł wobec 86,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.628,22 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 2.363,28 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 909,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 722,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9.855,40 mln zł w porównaniu z 9.150,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 696,61 mln zł wobec 840,62 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej).