Strata operacyjna wyniosła 5,16 mln zł wobec 24,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 604,07 mln zł w 2014 r. wobec 347,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 1,22 mln zł wobec 15,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta – InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy – InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.