Zysk operacyjny wyniósł 6,15 mln zł wobec 14,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,19 mln zł w 2014 r. wobec 142,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 12,41 mln zł wobec 18,30 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład Grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.