Zysk operacyjny wyniósł 60,55 mln zł wobec 77,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5573,43 mln zł w 2014 r. wobec 4822,47 mln zł rok wcześniej.

"To rok, w którym przychody grupy ABC Data przekroczyły poziom 5 mld zł i osiągnęły poziom 5,573 mld zł, rosnąc o 16% w stosunku
do ubiegłego roku. Tym samym kolejny raz osiągnęliśmy wzrost wyższy niż ten notowany dla całego rynku IT. Jest to efektem skutecznej realizacji właściwie postawionych sobie celów - dywersyfikacji geograficznej i produktowej oraz efektywnego poszukiwania nowych
obszarów rozwoju" - skomentowała prezes Ilona Weiss w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 43,22 mln zł wobec 39,42 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo.