Zysk operacyjny wyniósł 6,31 mln zł wobec 70,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 348,37 mln zł w 2014 r. wobec 440,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,73 mln zł wobec 52,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.