Strata operacyjna wyniosła 88,84 mln zł wobec 185,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,42 mln zł w 2014 r. wobec 27,02 mln zł rok wcześniej.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.