Zysk operacyjny wyniósł 34,90 mln zł wobec 25,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,33 mln zł w 2014 r. wobec 859,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 0,37 mln zł wobec 0,40 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.