Enea

Enea odnotowała 72,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 60,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enea planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do 3,56 mld zł w 2015 r. wobec 2,75 mld zł w ub.r., poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. >>>>  

Enea celuje w tym roku w utrzymanie wolumenu sprzedaży energii na poziomie 2014 r. i wynik EBIT "nie gorszy" niż w ubiegłym roku, poinformował członek zarządu ds. handlowych Grzegorz Kinelski.>>>>  

PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media odnotowały 3,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Integer.pl

Integer.pl odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 23,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

InPost planuje powiększenie sieci Paczkomatów w Polsce o 600 urządzeń w tym roku i zwiększanie pojemności już istniejących maszyn. Spółka finalizuje negocjacje z inwestorem finansowym, który umożliwi rozwój Paczkomatów w kolejnych krajach, poinformował prezes Rafał Brzoska.>>>>   

J.W. Construction  

J.W. Construction Holding odnotował 8,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 11,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,25 mln zł wobec 48,47 mln zł zysku rok wcześniej.  >>>>  

J.W. Construction Holding ma obecnie w ofercie blisko 1000 mieszkań i będzie sukcesywnie uruchamiać kolejne projekty, które "wzbogacą ofertę i wypłyną bardzo pozytywnie na wyniki spółki w kolejnych okresach", poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka.

CD Projekt  

CD Projekt odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CD Projekt "idzie zgodnie z wewnętrznym harmonogramem" do daty premiery "Wiedźmina 3", zaplanowanej na 19 maja, poinformował członek zarządu ds. finansowych spółki Piotr Nielubowicz.>>>>  

ABC Data 

ABC Data odnotowała 33,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ABC Data ogłosi nową strategię rozwoju w II kwartale i rozważa możliwość publikacji prognoz finansowych na 2015 r, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Celem jest pozycja lidera branży w Polsce i regionie, rozwój portfela i usług o marżowe produkty. Nowe rynki zaczynają kontrybuować do EBITDA. Mamy potencjał finansowy do dalszych inwestycji, w tym przejęć" - powiedziała Weiss podczas spotkania z dziennikarzami. Według jej słów, spółka analizuje "w sposób ciągły" potencjalne cele do przejęcia, które miałyby wzmocnić ABC Data produktowo lub o nowe rynki. Jak wskazała, rozmowy o przejęciach są jeszcze na takim etapie, że za wcześnie, aby mówić o nich publicznie. ABC Data obniżyło zadłużenie do rekordowo niskich poziomów. Zadłużenie netto do EBITDA zeszło do 0,7x na koniec 2014 r. z 1,6x na koniec 2013 r.

Open Finance

Open Finance odnotował 29,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 56,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Open Finance liczy, że zmiany wprowadzone w modelu działalności oraz wykorzystanie synergii wynikających z posiadania spółek grupy kapitałowej wpłyną pozytywnie na wyniki sprzedażowe oraz zysk grupy w 2015 r. Celem dla całej grupy Open Finance na bieżący rok jest zwiększenie przychodów prowizyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej, poinformował prezes Open Finance Maurycy Kühn.>>>> 

Capital Park 

Capital Park odnotował 61,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Capital Park planuje, że 2015 rok zakończy z portfelem nieruchomości w 75% ukończonych oraz w znacznym stopniu skomercjalizowanych, co przełoży się na wzrost przychodów z najmu, poinformował zarząd spółki. "Planujemy, że 2015 rok zakończymy z portfelem nieruchomości w 75% ukończonych oraz w znacznym stopniu skomercjalizowanych, co przełoży się na wzrost przychodów z najmu. Systematyczny wzrost wskaźników najmu w naszych inwestycjach wynika z wysokiej jakości projektów Capital Park połączonej z naszą główną przewagą konkurencyjną - koncepcją 'Biuro Plus', która odzwierciedla nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, efektywne budownictwo oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby najemców" - napisał zarząd Capital Park w liście do akcjonariuszy.

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 659,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

- Produkcja węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrosła o 2,2% w skali roku do 13,9 mld ton w 2014 r. , z uwzględnieniem wydobycia zrealizowanego przez przejętą KWK Knurów-Szczygłowice na poziomie 1,6 mln ton, podała spółka. >>>>  

Plaza Centers 

Plaza Centers odnotowało 119,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 218,07 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo odnotowało 103,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 152,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pfleiderer Grajewo planuje na ten rok łączne nakłady inwestycyjne w grupie rzędu 108,49 mln zł wobec 113,66 mln zł w ub.r., podała spółka. >>>>  

Zarząd Pfleiderer Grajewo nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za 2014 r., widzi jednak możliwość jej wypłaty w przyszłym roku, poinformował dyrektor finansowy Rafał Karcz. >>>>     

Wawel

Wawel odnotował 88,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 80,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elemental 

Elemental Holding odnotował 31,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 34,90 mln zł wobec 25,74 mln zł zysku rok wcześniej.>>>>  

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 111,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 192,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

- Odpisy z tytułu utraty wartości Banku BPH spadły o 59% r/r do 57 mln zł w 2014 roku, zaś w samym IV kw. ich wartość spadła o 95% do 3 mln zł, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) obniżył się do 9,4% na koniec ub. roku wobec 11,6% rok wcześniej. >>>>  

Bank Handlowy

Rada nadzorcza Banku Handlowego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę 99,9% zysku netto wypracowanego w 2014 roku, tj. 970,8 mln zł, co da wypłatę w wysokości 7,43 zł na akcję, podał bank. >>>>  

Work Service 

Work Service odnotowało 36,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 26,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Briju 

Briju odnotowało 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wielton  

Spółka w 100% zależna od Wieltonu - Italiana Rimorchi S.r.l. (poprzednia nazwa: Wielton Italia S.r.l) złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę, a następnie nabycie marek i wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej, poinformował Wielton.>>>>  

Hawe 

Hawe zawarło z Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd umowe sprzedaży łącznie 30% akcji Mediatela, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki. >>>>  

Stalprofil 

Stalprofil odnotował 4,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika projektów uchwał na ZWZ.>>>>  

Mo-Bruk 

Mo-Bruk odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CDRL 

CDRL odnotowało 11,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

IPF 

International Personal Finance plc (IPF) - operator Providenta - rozpoczął ofertę obligacji denominowanych w funtach z kuponem 5,875% rocznie i terminem wykupu w październiku 2022 r. Spółka spodziewa się, że oferta zakończy się 8 kwietnia. Papiery są emitowane w ramach programu średnioterminowych obligacji o wartości do 1 mld euro. "Te obligacje detaliczne są częścią naszej strategii posiadania zobowiązań o dłuższym terminie zapadalności, niższym koszcie i ze zdywersyfikowanych źródeł. Celem emisji jest finansowanie wzrostu naszego biznesu" - powiedział prezes IPF Gerard Ryan, cytowany w komunikacie.

GetBack 

Zarząd GetBack podjął uchwały o emisji obligacji serii I_02 i J o wartości nominalnej po 30 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem emisji jest 30 obligacji na okaziciela serii I_02 o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 30.000.000,00 zł. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach w drodze zaproszenia jednego, indywidualnie oznaczonego adresata do złożenia przez niego oferty nabycia obligacji serii I_02" - czytamy w komunikacie. Będą to obligacje imienne, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 19 marca 2019 r. oraz będą miały formę dokumentu. "Przedmiotem emisji jest 30.000 obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 30.000.000,00 zł. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych" - czytamy w drugim komunikacie.

Admiral Boats

Admiral Boats uplasowało wszystkie obligacje serii J i pozyskało maksymalną kwotę, tj. 6 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji w zapisach na te papiery wyniosła 0,7%. >>>>  

EGB Investments

Zarząd EGB Investments podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AF (2/2015) o wartości do 6 mln zł, podała spółka. "Jednocześnie zarząd EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości programu emisji obligacji, czyli 80 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Qumak 

Qumak - jako konsorcjant firmy Strabag - wykona m.in. oświetlenie nawigacyjne w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Prace, które zostaną przeprowadzone w ramach modernizacji pasa startowego i drogi kołowania "November", mają na celu podniesienie kategorii bezpieczeństwa lotniska. Wartość kontraktu, przypadająca na Qumaka to 12,2 mln zł netto. >>>>  

Atlas Estates 

Atlas Estates odnotowało 32,68 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,73 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

SMT  

iAlbatros z grupy SMT podpisał z GDF Suez umowę na 5-letnią obsługę programu podróży służbowych na 135 mln euro, podała spółka. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego spółka zależna Gas Assets Management (GAM) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia przez GAM kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex oraz przejęcia przez obie spółki kontroli nad Gas-Trading, podał Urząd. >>>>  

Polwax 

Zarząd Polwax podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r. w kwocie 12.300.500 zł, tj. 1,22 zł za akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. >>>> 

LC Corp 

LC Corp wyemitował dziś pięcioletnie niezabezpieczone obligacje kuponowe o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka. >>>>