Zysk operacyjny wyniósł 89,14 mln zł wobec 47,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.739,76 mln zł w 2014 r. wobec 918,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 23,52 mln zł wobec 4,60 mln zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnięcie tak dobrego wyniku finansowego za 2014 rok potwierdza, że podejmowane przez nas działania i konsekwentnie realizowana strategia przynoszą zapowiadane skutki. Już w ubiegłym roku osiągnęliśmy pozycję lidera na rynku Europy Środkowej pod względem udziałów wartościowych, a nasze ambicje sięgają jeszcze dalej. Mając tak silną pozycję i odpowiednie usytuowanie geograficzne, chcemy wykorzystać niepowtarzalną sytuację na rynku usług personalnych. Rok do roku rośnie on w tempie dwucyfrowym, a penetracja tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej jest ciągle zdecydowanie niższa niż w krajach Europy Zachodniej" – skomentował prezes spółki Tomasz Hanczarek, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane wyniki finansowe za cztery kwartały 2014 r. uwzględniają wyniki spółek: Antal International (od IV kw. 2013), Work Express wraz ze spółkami córkami (od I kw. 2014), Prohuman wraz ze spółkami córkami (od I kw. 2014), Human Existence (od III kw. 2014). Work Service podkreśla, że zakładając konsolidację spółek z grupy Fiege przez okres 12 miesięcy roku 2014, skonsolidowane przychody wyniosłyby łącznie 1.877,5 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost skali działalności (o 104%).

Wartość przychodów generowanych poza Polską wzrosła w 2014 roku do 40,2%, wobec 22,2% w 2013 r., podano także

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Przyłączona ostatnio do grupy spółka IT Kontrakt specjalizuje się w leasingu informatyków i programistów. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBrigde Investments.