Zysk operacyjny wyniósł 15,15 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,96 mln zł w 2014 r. wobec 279,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 4,06 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2014 r.