Strata operacyjna wyniosła 6,51 mln zł wobec 26,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 740,19 mln zł w 2014 r. wobec 900,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 8,56 mln zł wobec 7,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej.