Strata operacyjna wyniosła 23,64 mln euro wobec 10,12 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,92 mln euro w 2014 r. wobec 64,96 mln euro rok wcześniej.

Na 31 grudnia 2014 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 45,0 mln euro.

"Spadek podstawowej wartości aktywów netto o 31,3 mln euro, czyli 41% w porównaniu z 76,3 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r., nastąpił głównie na skutek zmniejszenia wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 27,6 mln euro. Do tak istotnego spadku wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r. przyczyniła się głównie niższa wartość godziwa portfeli gruntów pod inwestycje (banków gruntów) w Rumunii, jak również innych aktywów generujących dochód na Węgrzech i w Polsce, wynikająca z wyceny na dzień 31 grudnia 2014 r." - czytamy w raporcie.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.