"Na pewno będziemy oscylować koło tego wolumenu, który osiągnęliśmy za 2014 i jeśli chodzi o EBIT, też będziemy chcieli zrobić nie gorszy - to są nasze założenia na ten rok" - powiedział Kinelski podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym roku Enea sprzedała 16.339 GWh energii, osiągając przychody w wysokości 3.700 mln zł. Wynik EBIT osiągnął 1.186,5 mln zł.

Wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert poinformowała także, że spółka na chwilę obecną nie planuje emisji obligacji na ten rok.

"Na ten rok nie planujemy kolejnej emisji. Uruchomiliśmy i zamknęliśmy w lutym naszą pierwszą emisję. Dodatkowo mamy gotowe programy kredytowe. Mamy zabezpieczone pełne finansowanie na ten rok. Oczywiście, jeśli pojawi się coś do kupienia, możemy zmienić zdanie" - wyjaśniła Gepfert.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej).