"Rekomendacja zarządu idzie w kierunku zatrzymania zysku za 2014 r. w spółce, w celu zachowania wskaźnika eqiuty ratio na poziomie 60%. Zatrzymane środki będą przeznaczone na realizację ambitnego programu inwestycyjnego. Natomiast jeśli będziemy mieli dodatkowy cash z naszej działalności, to przy najbliższej okazji będziemy rozważać wypłatę dywidendy za rok 2015" - powiedział dyrektor finansowy Rafał Karcz podczas konferencji prasowej.

Pfleiderer Grajewo odnotowało 103,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 152,54 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 60,55 mln zł wobec 86,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.522,82 mln zł w 2014 r.