Odpowiedzi respondentów sugerują, że atmosfera panująca w firmie oraz stabilność zatrudnienia nie jest w stanie zrekompensować mało satysfakcjonujących zarobków. Mimo tego, dobre relacje z współpracownikami i pewność zatrudnienia to czynniki, które w ogromnym stopniu determinują zadowolenie pracowników. Na te elementy pracy zawodowej wskazało odpowiednio 25 proc. i 23 proc. badanych.

Dopiero w dalszej kolejności na pierwszej pozycji wymieniano możliwość rozwoju zawodowego. Niewielki odsetek jako najważniejsze czynniki wymienił możliwość wykorzystania w pracy posiadanej wiedzy i umiejętności (6 proc.) oraz relacje z przełożonymi w miejscu pracy (5 proc.).

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.