W pierwszym przypadku ceny wzrosły bardziej, chociaż w ujęciach m/m (odpowiednio o 0,9 proc. m/m i 0,6 proc. m/m dla inflacji bazowej). W ujęciu rocznym było to odpowiednio 1,0 proc. i 2,1 proc., czyli zgodnie z oczekiwaniami. Rozczarowała natomiast sprzedaż detaliczna, która w styczniu spadła o 1,7 proc. m/m i 1,8 proc. m/m z wyłączeniem samochodów. Rynek jednak się tym aż tak nie przejął – dolar kanadyjski tylko przez chwilę był słabszy, aby później zyskać. W większym stopniu była to jednak zasługa wyraźnie odbijających dzisiaj notowań ropy z którą CAD jest mocno skorelowany. Kolejne posiedzenie Banku Kanady jest zaplanowane dopiero na 15 kwietnia, ale już w najbliższy czwartek swoje wystąpienie będzie miał Stephen Poloz. Jeżeli powtórzy to, co kilka tygodni wcześniej (czekamy z dalszymi cięciami stóp), a ceny ropy zaczną się stabilizować, to CAD ma szanse na większe odreagowanie. Ciekawe mogą okazać się zestawienia z USD, GBP, czy JPY.

Na wykresie dziennym USD/CAD widać budującą się formację podwójnego szczytu przy 1,28. Zwiększa ona prawdopodobieństwo testowania 1,2380 (dolne ograniczenie konsolidacji od początku lutego), a w przypadku złamania tego poziomu, okolic 1,2325 (linia wzrostowa trendu od listopada ub.r.).

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.