„Zarekomendowana wielkość wypłaty dywidendy stanowi 54,89% zysku netto spółki za rok 2014, na co spółka otrzymała zgodę ING Banku Śląskiego. Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy wynikają z postanowień umów kredytowych zawartych przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje także ustalenie dnia dywidendy na 22 maja, a termin wypłaty dywidendy na 8 czerwca 2015 r. Rekomendacja zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki.

Na początku marca, prezentując strategię rozwoju na lata 2015-2020, Polwax zadeklarował utrzymanie polityki dywidendy polegającej na wypłacie 30-50% zysku netto w formie dywidendy dla akcjonariuszy.

W 2014 r. Polwax odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 19,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.