W 2014 r. spółka miała 9,09 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 46,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.