"Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia w całości wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 29.100.878,40 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

W 2014 r. akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 9,5 mln zł, co dało 2,00 zł na jedną akcję.

Elektrobudowa odnotowała w 2014 r. 27,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 29,10 mln zł wobec 13,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.