Zysk operacyjny wyniósł 9,07 mln zł wobec 11,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,18 mln zł w 2014 r. wobec 106,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,23 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities jest notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.