Zysk operacyjny wyniósł 5,40 mln zł wobec 10,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,69 mln zł w 2014 r. wobec 77,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,04 mln zł wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a 14 października 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.