Zysk operacyjny wyniósł 12,86 mln zł wobec 11,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,53 mln zł w 2014 r. wobec 131,63 mln zł rok wcześniej.

"W 2014 roku udało się pozyskać w ramach grupy kapitałowej wielu nowych klientów, a z kilkoma dotychczasowymi znacząco zwiększyć skalę współpracy i poszerzyć ją o nowe obszary. Struktura klientów grupy kapitałowej Arteria generalnie charakteryzuje się szerokim i stabilnym portfelem kontraktów, opartym o długoterminowe kontrakty. Projekty prowadzone są nie tylko na terenie kraju, ale także z Polski, dla klientów z Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Rumunia, Słowacja, Rosja, Ukraina i Węgry). Projekty zagraniczne miały dynamiczną tendencję wzrostową, co jest dobrym prognostykiem, mając na uwadze dalsze plany rozwoju grupy" - napisał prezes Marcin Marzec w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 0,36 mln zł wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.