Wcześniejsze oczekiwania co do czerwcowego terminu pierwszej podwyżki stóp uległy przesunięciu w kierunku września, co wspierało scenariusz zamykania długich pozycji na dolarze. Pamiętać jednak trzeba, że ten monetarny impuls dla cen surowców cały czas ulega zderzeniu z fundamentami, których słabość wskazuje na ostrożność co do możliwości płynnej kontynuacji wzrostów.

Gołębi FOMC niewielkim wsparciem dla cen ropy

Kwestię słabych fundamentów wciąż najlepiej widać na rynku ropy, której cena ma problemy, by odbić się od dolnego ograniczenia wahań z ostatnich trzech miesięcy. Cena baryłki dzisiaj o poranku zniżkowała nawet o 2%, po tym jak Arabia Saudyjska powtórzyła deklarację, że jednostronnie nie obniży produkcji. Saudyjski minister do spraw ropy, Ali al-Naimi, stwierdził jedynie, że jego kraj mógłby rozważyć obniżki produkcji wyłącznie w porozumieniu z producentami spoza OPEC. Nie była to jedyna gorsza wiadomość dla cen czarnego złota. Otóż chiński import ropy z Iranu spadł w lutym względem minionego roku o 3,7% do 2,04 miliona ton. Państwo Środka zwiększyło import surowca pod koniec ubiegłego roku, by korzystając z niskich cen uzupełnić zapasy. Teraz pojemność magazynów może się wyczerpywać, co wymusza ograniczenie zamówień. Z kolei niższe dostawy przy utrzymaniu niezmienionej produkcji przez OPEC wpłyną na zwiększenie nadwyżki na rynku z 0,9 milionów baryłek dzienne do szacowanych przez Barclays 1,3 mb/d. Cena czarnego złota stara się to uwzględnić i stąd trudności z większym wzrostowym odreagowaniem.

W przypadku miedzi fundusze liczą na popyt z Chin

Perspektywy notowań miedzi prezentują się lepiej od ropy i w piątek fala zakupów wyniosła cenę tego surowca powyżej średniej z 100 sesji i ponad lokalny szczyt z lutego na poziomie 2,72 dolara za funt. Wzrosty prawdopodobnie wynikały z zamykania krótkich pozycji przez chińskie fundusze, co oznacza, że mogą przygotowywać się na silny sezonowo okres zakupów surowca przez Państwo Środka w II kw. Wiele zarządzających wydaje się wierzyć w podobny scenariusz, gdyż długie pozycje netto na miedzi osiągnęły najwyższe poziomy od ponad pół roku. Zwyżki wspiera również słabszy dolar, ale pytania o zakres prawdziwego popytu pozostają otwarte z uwagi na serię niezadowalających publikacji z Chin.

Z technicznego punktu widzenia pokonany lokalny szczyt z lutego służy teraz za najbliższe wsparcie, którego złamanie wyraźnie osłabi wzrostowe scenariusze. Pamiętać też trzeba, że główny trend pozostaje spadkowy i trwa nieprzerwanie od 2011 roku, czyli już od trzech lat.


Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.