Okazuje się, że mogło to być wynikiem tego, że Grecy faktycznie stanęli pod ścianą. W ubiegłym tygodniu sygnały o potencjalnych problemach z płynnością faktycznie napływały ze strony rządu, ale wrażenie na inwestorach zrobił dopiero niedzielny artykuł w Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, która cytowała anonimowych przedstawicieli w Komisji Europejskiej potwierdzających, że Grecy mogą stracić płynność po 9 kwietnia ze względu na konieczność spłacenia pożyczki do MFW w wysokości 467 mln EUR, a także refinansowania krótkoterminowych obligacji.

Tymczasem Financial Times doniósł, jakoby premier Tsipras miał już 15 marca wysłać ostrzegawczy list do kanclerz Merkel w którym przestrzegł, że Grecy mogą mieć problemy z regulacją swoich zobowiązań, jeżeli nie dostaną kolejnej transzy finansowania. Chodzi tu o niewypłacone 7,2 mld EUR ostatniej transzy poprzedniego bailoutu. Niemcy rozgrywają tę grę jednak dość sprytnie – jeszcze w piątek Merkel nie wykluczyła, że Grecy mogą dostać środki szybciej, jeżeli przedstawią wiarygodny program reform. Dodała jednocześnie, że teraz grecki rząd jest w pełni odpowiedzialny za swoje decyzje. Wynik dzisiejszego spotkania w cztery oczy z Tsiprasem może być podobny. Stąd też rynek po chwilowym załamaniu, znów gra pozytywną nutą na euro.

Europejscy politycy wykonali w ostatnich tygodniach dobrą robotę – zdołali przekonać rynki finansowe, że decyzja ws. Grecji jest czysto polityczna, a oni sami nie są jeszcze przekonani, co do Grexitu, więc tym samym negatywnego scenariusza nie należy oczekiwać (wyceniać). Długookresowo może być to mylne, ale w krótkim i średnim okresie zrzuca z rynku tak naprawdę ciężko mierzalny czynnik.

Euro niezmiennie pozostaje silne w relacji do funta. W raporcie tygodniowym zwracaliśmy uwagę, że zakładając dalsze wzrosty wspólnej waluty warto też zerknąć na relacje z USD, CHF i ewentualnie AUD.

Zwróćmy uwagę na parę EUR/USD. Ten tydzień będzie bogaty w wypowiedzi członków FED. Niemniej te, które już się pojawiły (Lockhart, Evans, Mester) nie pomagają rynkowi w ocenie, kiedy mogłoby dojść do pierwszej podwyżki stóp procentowych. Z kolei opiniotwórczy, choć nie głosujący w tym roku James Bullard powiedział, że obecna wycena dolara nie jest daleka od jego „fair value” i trudno ocenić w którą stronę rynek teraz się skieruje. To może sugerować dalszy rozwój średnioterminowej korekty na parach z USD, którą sugerowaliśmy od kilku dni.

W poprzednich wpisach na temat EUR/USD zwracaliśmy uwagę na strefę 1,0823-47, która musi zostać pokonana, aby móc mówić o powrocie w okolice 1,1041 i dalej wyjściu na 1,1096 (poziomy ze stycznia b.r.). Warunek ten został spełniony, stąd też można spodziewać się jego realizacji w kolejnych dniach. Chyba, że Grecy rozczarują swoimi propozycjami reform…

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.