"Jeśli chodzi o sam termin przeprowadzenia komercjalizacji, to jesteśmy właściwie na ostatnim etapie rządowym. Mamy gotowy projekt ustawy komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze i wkrótce będzie on przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów. 24 marca planujemy, że to się stanie" - mówił w Sejmie wiceminister Żałobka.

Projekt przewiduje, iż nie później niż w ciągu 12 miesięcy dokonany zostanie cały proces i przedsiębiorstwo zostanie skomercjalizowane, czyli stanie się spółką prawa handlowego.

Żałobka ocenił, że działalność przedsiębiorstwa w obecnej formie nie przyczyna się do jego rozwoju, ponieważ powoduje szereg ograniczeń.

"Zakładamy, że zmiana formy przedsiębiorstwa w spółkę, spowoduję uporządkowanie i uproszczenie procesów zarządczych i właścicielskich, wpłynie także na poprawę sprawności ekonomicznej i organizacyjnej PPL - czego skutkiem będzie wzrost wartości portów, jak również umożliwi swobodniejsze pozyskiwanie kapitałów zewnętrznych, bez których dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa byłby utrudniony" - mówił wiceminister.

>>> Czytaj też: Komisja Europejska sprawdzi, czy Polska pomagała nielegalnie lotniskom

Jak podkreślił, w wyniku zmiany powstanie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, w imieniu którego będzie działał minister ds. transportu, który m.in. przeprowadzi sam proces komercjalizacji.

"Zakładamy, że w radzie nadzorczej spółki zasiądzie pięć osób, z czego będzie mogło w niej zasiąść dwóch przedstawicieli pracowników. Zakładamy również, że pracownikom będzie przysługiwało prawo nabycia 15 proc. akcji spółki. Wydaje się, że pracownicy mają świadomość tego, jak przebiegnie komercjalizacja i przyjmują ze zrozumieniem i spokojem, to co planujemy wobec spółki" - mówił wiceminister.

Projekt w ubiegłym roku przeszedł konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. Zgodnie z nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ma stać się spółką akcyjną, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że w wyniku komercjalizacji Portów Lotniczych nie nastąpi utworzenie nowego podmiotu prawnego. "Komercjalizacja polega na przekształceniu Portów Lotniczych w spółkę akcyjną z pełną nazwą +Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna+, zwaną dalej +Spółką+, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem" - podkreślono.

"Następuje zatem jedynie zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa przy zachowaniu ciągłości działalności gospodarczej; nie mają miejsca zbycie przedsiębiorstwa na rzecz innego podmiotu lub jego likwidacja. Komercjalizacja nie doprowadzi do zmiany właściciela przedsiębiorstwa, ani do zmiany właściciela jego kapitału zakładowego (akcyjnego). Jedynym właścicielem komercjalizowanego podmiotu pozostanie Skarb Państwa" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Celem komercjalizacji PPL - jak wynika z uzasadnienia - jest umożliwienie zarządzającemu portem lotniczym funkcjonowania na tym rynku w takiej samej formie, w jakiej działają inni krajowi i zagraniczni zarządzający portami, czyli w formie spółki prawa handlowego, lepiej dostosowanej do warunków wolnego rynku, niż forma przedsiębiorstwa państwowego.

Projekt zakłada także uporządkowanie i ujednolicenie własności nieruchomości będących we władaniu PPL.

PPL zajmuje się m.in. budową i eksploatacją lotnisk oraz świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych. Zarządza dwoma portami lotniczymi - w Warszawie Lotniskiem Chopina i w Zielonej Górze. Posiada również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL ma udziały w spółkach handlingowych oraz firmach świadczących usługi pozalotnicze.

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce. Obsługuje ruch rozkładowy, czarterowy, general aviation oraz cargo. W ubiegłym roku lotnisko obsłużyło blisko 10,6 mln pasażerów.