Zysk netto na działalności kontynuowanej ogółem wyniósł 146,61 mln zł wobec 34,25 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 210,35 mln zł wobec 88,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.058,12 mln zł w 2015 r. wobec 4.836,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 25,55 mln zł wobec 1,20 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.