Strata operacyjna wyniosła 283,67 mln zł wobec 217,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,73 mln zł w 2014 r. wobec 252,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 27,91 mln zł wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech), a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).