Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł wobec 3,60 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 363,24 mln zł w 2014 r. wobec 245,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,41 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Baltona oczekuje 'istotnej' poprawy wyników finansowych w tym roku

Baltona spodziewa się wzrostu sprzedaży i istotnej poprawy wyników finansowych w 2015 roku, poinformował zarząd spółki.

"W związku z prognozami wzrostu ruchu pasażerskiego, wzrostem średniej sprzedaży na każdego podróżnego oraz dalszych optymalizacji organizacyjnych w 2015 roku spodziewamy się wzrostu przychodów oraz dalszej istotnej poprawy wyników finansowych spółki" - napisał zarząd Baltony w liście do akcjonariuszy.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Baltona jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych. Dodatkowo grupa zajmuje się zaopatrywaniem statków zawijających do polskich portów oraz wykonuje usługi marketingowe dla swoich dostawców. Grupa jest liderem rynku Duty Free w Polsce działając na 7. z 13. portów lotniczych oraz posiadając w nim około 40% udział.