Zysk operacyjny wyniósł 66,03 mln zł wobec 28,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.422,55 mln zł w 2014 r. wobec 1.294,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 9,22 mln zł wobec 13,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych.