Strata z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto wyniosła 821,74 mln zł wobec 777,66 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 339,54 mln zł wobec 327,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 520,15 mln zł w 2014 r. wobec 515,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 856,39 mln zł wobec 543,79 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.