Zysk operacyjny wyniósł 10,96 mln zł wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290,11 mln zł w 2014 r. wobec 155,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,22 mln zł wobec 2,60 mln zł zysku rok wcześniej.

TelforceOne skupi się na poprawie rentowności w bieżącym roku

TelforceOne chce w tym roku koncentrować się na poprawie rentowności grupy poprzez wzrost sprzedaży własnych produktów premium, poinformował zarząd spółki.

"W rok 2015 wkroczyliśmy z nowymi, ambitnymi celami oraz precyzyjnie opracowanym planem ich realizacji. W tym roku będziemy koncentrować się głównie na wykorzystaniu wypracowanej pozycji rynkowej do poprawy rentowności grupy, głównie realizując działania rynkowe i marketingowe mające skłaniać kluczowych odbiorców do większego udziału produktów premium naszych marek" - napisał zarząd TelforceOne w liście do akcjonariuszy.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.