"Zysk netto Rawlplug S.A. za rok 2014 w kwocie 10 653 tys. zł zarząd spółki proponuje w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu za ubiegły rok.

W 2014 r. akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 10,74 mln zł w formie dywidendy, co dało 0,33 zł na jedną akcję.

Rawlplug odnotował w 2014 r. 13,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 10,65 mln zł wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug (wcześniej Koelner) to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Zasięg dystrybucji produktów oferowanych przez Grupę obejmuje około 72 państwa znajdujące się na 4 kontynentach. Grupa zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody Rawlplug sięgnęły 639,5 mln zł w 2014 r.