Zysk operacyjny wyniósł 32,65 mln zł wobec 10,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775,40 mln zł w 2014 r. wobec 415,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym spółka miała 25,00 mln zł zysku netto w 2014 r. wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r.