Zysk operacyjny wyniósł 2,06 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,87 mln zł w 2014 r. wobec 198,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 1,86 mln zł wobec 35,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Ceramika Nowa Gala jest producentem gresowych płytek podłogowych. Jest notowana na GPW od 2004 r.