Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 37,72 mln zł wobec 29,72 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.183,47 mln zł w 2014 r. wobec 748,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 23,52 mln zł wobec 139,78 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej.