Zysk operacyjny wyniósł 13,70 mln zł wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 19,80 mln zł wobec 21,58 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,30 mln zł w 2014 r. wobec 223,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.