Wydajność w przetwórstwie przemysłowym zwiększyła się w tym okresie o 2,1 proc. r/r.

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,8 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 1,2 proc., podano w komunikacie.

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 0,2 proc. r/r w lutym br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,7 proc.

Oznacza to, że wskaźnik ten wzrósł po jednomiesięcznym spadku w styczniu, który z kolei nastąpił po trzech wzrostach z rzędu.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.