Echo Investment

Konsekwencją finalizacji nabycia 41,55% akcji Echo Investment przez podmiot należący do Griffin Topco III S.a r.l. będzie ogłoszenie publicznego wezwania na 66% akcji spółki, podał Griffin. Echo Investment ma także pozostać na GPW. >>>>

Wikana

Po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych Wikana chce zwiększać sprzedaż mieszkań w południowo-wschodniej Polsce i w całym 2015 r. wykazać zysk netto, poinformował agencję ISBnews prezes Robert Pydzik. >>>> 

Netia 

Rada nadzorcza Netii powierzyła Pawłowi Szymańskiemu stanowisko prezesa z dniem 1 kwietnia 2015 r. Dotychczasowy prezes Adam Sawicki przyspieszył swoją rezygnację, podała spółka. >>>>  

Torpol 

Torpol odnotował 25,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Torpol może dokonać przejęcia w Norwegii, jeśli znajdzie podmiot, który wspomoże rozwój biznesu firmy, poinformował prezes Tomasz Sweklej. >>>>  

Action

Action odnotował 69,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 61,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Action oczekuje, że jego niemiecka spółka Action Europe zwiększy przychody do 180 mln euro w 2015 r. ze 105 mln euro rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Bieliński.>>>>  

Marvipol 

Marvipol odnotował 47,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ceramika NG  

Ceramika Nowa Gala odnotowała 2,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowało 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Pragma Inkaso rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 1,0 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Rovese 

Rovese odnotowało 198,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 64,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rafako 

Rafako zakłada poprawę wyników finansowych w ujęciu r/r. Z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III planuje pozyskać w br. w granicach 700 mln zł skonsolidowanych przychodów, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. >>>>  

Rafako odnotowało 22,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 135,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atende 

Atende odnotowało 8,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tell 

Tell odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cube.ITG  

Cube.ITG odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Solar Company 

Solar Company odnotowała 5,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Alior Bank

Alior Bank rozpoczyna proces redukcji etatów w formie zwolnień grupowych, które potrwają od początku kwietnia do końca grudnia 2015 roku i obejmą do 1000 etatów w Aliorze i Meritum Banku, podał Alior. >>>> 

CI Games 

CI Games odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 29,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Rank Progress  

Rank Progress odnotował 59,70 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ferrum 

Ferrum odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 53,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Altus TFI 

Altus TFI planuje skup do 16,38 mln akcji własnych, stanowiących 28,39% kapitału zakładowego oraz 25,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w terminie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku połączenia z TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o skupie i jego warunkach podczas walnego zaplanowanego na 21 kwietnia. >>>>  

Wilbo

Wilbo odnotowało 0,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mabion 

Mabion odnotował 4,46 mln zł jednostkowej straty netto w 2014 r. wobec 3,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank chce "zejść z kontroli" w Getin Leasing i oczekuje, że transakcja ta pozwoli zaksięgować w I kwartale tego roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ponad 100 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.>>>>  

Getin Noble Bank przygląda się rynkowi euroobligacji i może wyemitować jeszcze w II kwartale papiery o wartości 1 mld zł, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. "Mocno przyglądamy się rynkowi euroobligacji. Jak będą odpowiednie warunki rynkowe i rozsądne ceny, to moglibyśmy wyjść na rynek w drugim kwartale. Nie mamy przymusu, ani pośpiechu" - powiedział Rosiński podczas telekonferencji. "Jeśli chodzi o wielkość emisji, to może to być nawet 1 mld zł" - dodał. Prezes poinformował, że grupa planuje także w tym roku sekurytyzację aktywów leasingowych. "Łącznie to mogłaby być kwota 1,5 mld zł. Programy mamy otwarte" - podkreślił.

PBG

PBG w upadłości układowej odnotowało 84,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 257,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień grupy PBG kształtował się na poziomie około 6,3 mld zł, w tym ok. 1,77 mld zł do realizacji w tym roku, według stanu na 1 stycznia 2015 roku, podała PBG S.A. w upadłości układowej. >>>>  

Próchnik

Próchnik odnotował 7,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polimex-Mostostal 

Polimex -Mostostal odnotował 153,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 260,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosił 5,9 mld zł na koniec 2014 r., poinformowała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal chce przyjąć nową strategię do połowy bieżącego roku, poinformował p.o. prezesa Maciej Stańczuk. Istotną jej częścią będzie działalność zagraniczna. "Do połowy roku będziemy chcieli zatwierdzić nową średnioterminową strategię. Patrzymy również na rynki zagraniczne, dlatego istotną jej częścią będzie działalność za granicą" - powiedział Stańczuk podczas konferencji prasowej. Prezes dodał, że spółka będzie koncentrować się na energetyce i petrochemii, ale rozważy wejście w nowe obszary działalności. "Myślimy o nowych kierunkach, analizujemy zaangażowanie w gazowe sieci przesyłowe, sieci energetyczne i PPP, które powinno się szybko rozwijać" - wyjaśnił Stańczuk.

Colian Holding

Colian Holding odnotował 20,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 27,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kino Polska TV 

Kino Polska TV odnotowało 13,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 19,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Kino Polska TV rekomenduje wypłatę łącznie 19,82 mln zł, tj. 1 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. i z lat ubiegłych, podała spółka.>>>> 

Alma Market 

Alma Market odnotowała 13,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Alma Market zakłada otwarcie od trzech do pięciu nowych obiektów handlowych w 2015 roku, podała spółka. Inwestycje mają pochłonąć do 22 mln zł. Z kolei Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska planuje otworzyć do 3 nowych sklepów w tym roku.

Alma Market nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych, podała spółka w raporcie rocznym. "Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych" - czytamy w raporcie rocznym.

PEManagers

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ (akcjonariusz sprzedający) w porozumieniu z Noble Securities (oferujący) ustalił cenę sprzedaży akcji Private Equity Managers (PEManagers) na poziomie 111 zł, czyli równym cenie maksymalnej, podała spółka. Wartość oferty publicznej po ustalonej cenie wyniesie 45,7 mln zł. >>>>  

Wikana

Wikana odnotowała 30,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 19,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BBI Development

BBI Development odnotowało 13,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

NTT System 

NTT System odnotował 2,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polnord 

Polnord odnotował 21,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2014 r. wobec 34,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polnord planuje rozpocząć w tym roku realizację 20 nowych inwestycji lub kolejnych etapów inwestycji aktualnie realizowanych, na łącznie ponad 2.500 mieszkań, poinformował prezes spółki Piotr Wesołowski. Celem na ten rok jest sprzedaż 1.500 lokali. "Aby utrzymać, a nawet zwiększyć tempo sprzedawanych mieszkań, uruchamiane będą nowe projekty. Naszym celem jest osiągnięcie w 2015 roku sprzedaży na poziomie ok. 1.500 mieszkań. Do końca 2015 roku grupa planuje rozpocząć realizację kolejnych 20 nowych inwestycji deweloperskich lub kolejnych etapów aktualnie realizowanych o łącznej powierzchni blisko 140 tys. m2, przekładających się na ponad 2.500 mieszkań" - napisał Wesołowski w liście do akcjonariuszy spółki.

PPG 

Platinum Properties Group odnotowała 404,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 39,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka odnotowała 56,71 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 29,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Nokaut

Grupa Nokaut przejmie 75% udziałów HubStyle w zamian za emisję akcji o wartości 10,6 mln zł. Po transakcji zmieni także nazwę na HubStyle, podała spółka. >>>>  

BZ WBK 

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują o wypłacie łącznie 962,65 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co daje 9,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 23 kwietnia. >>>>  

Ronson 

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 127 mieszkań w inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, podała spółka. Budowa rozpocznie się w kwietniu, a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2017 r. "Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego. Klienci mogą wybierać spośród 127 lokali o powierzchni od 27 m2 do 85 m2. W specjalnej ofercie przedsprzedażowej mieszkania objęte są 5-procentowym rabatem" - czytamy w komunikacie.

Grupa Midas 

Spółka z grupy Midas - Aero2 jako pierwsza w Polsce uruchomiła komercyjną sieć LTE 800. Pierwsza faza budowy zasięgu sieci LTE 800 obejmuje ponad 1000 lokalizacji. Dzięki nowym nadajnikom sieć LTE będąca w użytkowaniu grupy Midas obejmuje swoim zasięgiem ponad 90% populacji kraju, podał Midas w komunikacie >>>>  

Impel 

Akcjonariusze Impela zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o przeznaczeniu 19,30 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

Paged 

Paged zakłada istotny, dwucyfrowy wzrost EBITDA w tym roku i utrzymanie wyraźnej dynamiki na tym poziomie w długim okresie, poinformował prezes Daniel Mzyk. >>>> 

Paged może zarekomendować dywidendę, jeśli nie zdecyduje się na inwestycję w produkcję półproduktu do sklejki na wschodzie, poinformował agencję ISBnews prezes Daniel Mzyk. "Jeśli nie zdecydujemy się na inwestycję w produkcję półproduktu do sklejki na Wschodzie, możemy rekomendować wypłatę dywidendy" - powiedział ISBnews Mzyk.