Zysk operacyjny wyniósł 6,79 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,24 mln zł w 2014 r. wobec 148,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,79 mln zł wobec 9,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od kwietnia 2012 r.