Konsensus rynkowy wynosił 51,5 pkt.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł 54,3 pkt w marcu wobec 53,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki. Konsensus rynkowy wynosił 53,9 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej lub usługowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.