Zysk operacyjny wyniósł 0,30 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,43 mln zł w 2014 r. wobec 44,66 mln zł rok wcześniej.

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.