Strata operacyjna wyniosła 6,84 mln zł wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,42 mln zł w 2014 r. wobec 32,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 7,42 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej.