Strata operacyjna wyniosła 395,75 mln zł wobec 173,61 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.102,20 mln zł w 2014 r. wobec 2.362,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 116,01 mln zł wobec 161,60 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku.