Zysk operacyjny wyniósł 16,13 mln zł wobec 22,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,40 mln zł w 2014 r. wobec 108,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 14,20 mln zł wobec 18,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.