Wartość oferty publicznej po ustalonej cenie wyniesie 45,7 mln zł.

Akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z oferującym ustalił, że w ramach prowadzonej oferty publicznej zaoferuje wszystkie 411.863 akcje, stanowiące 12,35% udziału w kapitale zakładowym spółki. Do inwestorów indywidualnych trafi ostatecznie 45.045 akcji, czyli 10,9% wszystkich akcji oferowanych. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli się zapisać na maksymalnie 305.473 akcje, stanowiące 74,2%. udział w strukturze oferty. Pozostałe 14,9% akcji zostanie przydzielonych w transzy dużych inwestorów indywidualnych.

"Bardzo pozytywny odbiór naszej oferty przez rynek widoczny m.in. podczas prowadzonego roadshow z instytucjami finansowymi pozwolił nam zaoferować wszystkie akcje objęte prospektem emisyjnym oraz wyznaczyć cenę sprzedaży na maksymalnym poziomie. Wierzę, że dalszy dynamiczny rozwój spółki znajdzie pełne odzwierciedlenie w przyszłej wycenie rynkowej PEManagers" - powiedział prezes zarządu MCI Capital TFI oraz wiceprezes zarządu Private Equity Managers odpowiedzialny za upublicznienie spółki Cezary Smorszczewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem pierwszej oferty publicznej, zapisy w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych zakończyły się 20 marca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 26-30 marca br. Przydział akcji nastąpi 31 marca br., a rozliczenie transakcji dzień później.

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.