Zysk operacyjny wyniósł 2,45 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,29 mln zł w 2014 r. wobec 69,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 19,11 mln zł wobec 4,56 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką developerską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.