Strata operacyjna wyniosła 452,54 mln zł wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,60 mln zł w 2014 r. wobec 88,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 313,45 mln zł wobec 19,73 mln zł straty rok wcześniej.

Platinum Properties Group S.A. to holding firm, zajmujący się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Od czerwca 2012 r. notowany na rynku głównym GPW. Wcześniej notowany był na NewConnect, gdzie przeprowadził najwyższą w historii tego rynku ofertę publiczną o wartości 250 mln zł.