Konsensus rynkowy wynosił 465 tys. domów. W ujęciu rocznym, wzrost liczby nowych domów wyniósł 24,8 proc.