"W pierwszym kwartale chcemy zrobić zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej powyżej 100 mln zł. Przygotowujemy się do transakcji zejścia z kontroli w Getin Leasing i to powinno wygenerować taki zysk" - powiedział Rosiński podczas telekonferencji.

Poinformował, że pod koniec stycznia 49% akcji Getin Leasing trafiło do Getin Holding.

"Getin Leasing jest zaksięgowany u nas po kapitałach. Jego realna wartość nigdy nie była odzwierciedlona w naszym wyniku. Zejście z kontroli, zgodnie z MSSR, umożliwia rozpoznanie rzetelnej wyceny rynkowej tego aktywa. To będzie transakcja jednorazowa" - wyjaśnił prezes.

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej (spadek o 9,9%). W IV kw. zysk netto sięgnął 14 mln zł i był niższy o 90% w skali roku.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.