"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 19.785.478,08 zł w następujący sposób: kwotę 19.297.765,50 zł, tj. 1,5 zł na każdą akcję - na wypłatę dywidendy, kwotę 487.712,58 zł - na kapitał rezerwowy" - czytamy w projektach.

Proponowany dzień dywidendy to 30 kwietnia 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy - 18 maja 2015 roku, podano również.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. porządkowo-czystościowych, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.